Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Baďan

Základné údaje
Leží v eróznej kotlinke Štiavnických vrchov. Chotár je mierne členená hornatina. Chotár je v kotlinovej časti odlesnený, v severnej časti sa nachádzajú dubové a bukové lesy. Názvy obce: 1262 Badon; 1808 Baďany; 1920 Baďan; maď. Bagyán. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245. Desiatok pôvodne platila ostrihomskému arcibiskupovi. Uhorský panovník Belo IV. ju daroval bzovíckemu panstvu. R. 1715 mala mlyn a 20 poddanských domácností, bola zemepánskou obcou. V 18. stor. ju nachádzame vo vlastníctve rodiny Zsembery, neskôr rodín Baross a Lukács. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Najstaršou pamiatkou je neskororenesančný kostol z r. 1685, upravený zač. 19. stor. V obci sa narodil Pavel Valaský (1742 - 1824) - literárny historik.
M. č.: badaň, klastava.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť