Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šterusy

Základné údaje
Obec leží na styku severného výbežku Trnavskej pahorkatiny a považského výbežku Podunajskej nížiny. Chotárom preteká Šteruský potok. Obec sa prvýkrát spomína v v r. 1262 pod názvom Cheteruch. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zo staršieho obdobia mladšej doby kamennej. Z jaskyne Veľká pec pochádzajú nálezy pozostatkov medveďa jaskynného, nosorožca. V minulosti bola súčasťou obce aj kopanica Pustá Ves, ktorá je od v r. 1958 súčasťou obce Prašník. Dôležitý je nález pokladu 5230 drobných strieborných mincí, ukrytý po v r. 1619. Medzi pamiatkami obce treba spomenúť rim. kat. kostol sv. Márie Magdalény (pôvodne kaplnka) z r. 1685, malú zvonicu z 18. stor. Medzi drobné sakrálne pamiatky patria prícestné kríže a sochy (mimoriadne hodnotná je rokoková socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1763). Šterusy sú filiálkou fary v Lančári. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a produkciou vína, dnes pracujú v Piešťanoch a vo Vrbovom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť