Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kapince

Základné údaje
Ležia v záp. časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 17 km severozáp. od Nitry. Obec vznikla zlúčením Dolných a Horných Kapiniec v r. 1892. Zo 16. stor. pochádza poklad strieborných mincí. Obe obce sa spomínajú v r. 1261 ako Wruuskap a Haloskap. Dolné Kapince boli rybárskou osadou, patrili Nitrianskemu hradu, neskôr boli majetkom zemanov, ktorí vlastnili aj Horné Kapince. V 13. stor. bol majiteľom pozemkov v Malých Kapinciach Vavrinec Ludanický. V 16. stor. časť majetkov v Horných Kapinciach vlastnili Zerdahelyiovci. V obciach neskoršími zemepánmi boli Bossányiovci, Vranovičovci, Klannerovci a Bertalanfiovci. V Horných Kapinciach v r. 1875 Artúr Klanner dal postaviť neskoroklasicistický kaštieľ. V r. 1784 žilo v Dolných Kapinciach 171 obyv., z toho 7 zemanov, v Horných Kapinciach 80 obyv. V r. 1905 - 1965 bola obec pričlenená k Merašiciam.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť