Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bidovce

Základné údaje
Obec leží nad sútokom Olšavy so Svinickým potokom v Košickej kotline. Chotár s odlesneným povrchom, nivné a hnedozemné pôdy. Prvá pís. zmienka z r. 1276 (Beud) ako majetok rodu Aba. V 1. tret. 18. stor. úbytok obyv. v dôsledku rákócziovského povstania a moru. R. 1746 mala 254 obyvateľov prevažne kalvínskej viery, poľnohospodársky charakter. Dobrovoľný hasičský zbor založený v r. 1924. V decembri 1944 bombardovaná, straty na životoch. V r. 1991 postavený pomník členom uhorskej domobrany padlým v revolúcii 1848. Ref. kostol z r. 1793 je najstaršou budovou v obci. Na cintoríne drevené stĺpové náhrobníky. V katastri sa nachádza rybník Bidovce. MŠ, ZŠ, lekáreň. ZO Csemadok, TJ Budovateľ, Dobrovoľný hasišský zbor, Miestny spolok četveného kríža, ZO zväzu telesne postihnutých a ZO zväzu zdravotne postihnutých. Člen Olšavského mikroregiónu. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť