Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lastomír

Základné údaje
Leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 107 m. Predpokladá sa, že Lastomír jestvoval už pred 11. stor. Prvý písomný doklad o ňom je z r. 1288. Patril miestnym zemanom, ale aj iným zemepánom. V r. 1600 malo sídlisko 30 poddanských domov, zemiansku kúriu, kostol a faru. Neskôr obyv. a domov výrazne ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo len 7 poddanských domácností, v r. 1720 už 12. V r. 1828 bolo v obci 137 domov a 1011 obyv. V r. 1868 tu žilo 1750 obyv. a bola druhou najväčšou v regióne.

Súčasťou obce je bývalá dedina Zádorovce. Prvý písomný doklad o nej je z r. 1391. Patrila miestnym zemanom. Obec Lastomír je známa pestovaním obilia a zeleniny. V súčasnosti má však vysokú mieru nezamestnanosti z dôvodu zníženia produkcie poľnohosp. výroby, ktorá zamestnávala veľa obyv. obce. Známa je tiež počtom kostolov, ktorých sú v obci štyri: rím. kat., gr. kat., ev. ref. a pravoslávny. V 19. stor. patrila medzi najväčšie v Zemplínskej župe a už v minulosti sa vyznačovala vysokým počtom študujúcich na rôznych školách. Obec má kompletnú infraštruktúru. Je vybudovaný vodovod s kanalizáciou a zavedený plyn, má dom smútku, kultúrny dom a futbalový štadión. V Lastomíri bol katolícky kostol pravdepodobne už pred 14. stor., ale dokumentovaný je od 14. stor. Od konca 16. stor. v ňom pôsobili ev. kazatelia. Terajší kostol pochádza zo 17. stor., avšak v r. 1900 bol stavebne upravený. Pravoslávny kostol bol postavený v r. 1890. Kaštieľ pochádza zo začiatku 19. stor. Obnovením poľnohosp. výroby na úrodnej pôde, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie v celej nížine, sú tu predpoklady obnovy chovu zvierat, zvýšenia zamestnanosti a aj návštevnosti obce. Blízkosť Michaloviec a Zemplínskej širavy a vybavenie obce ju predurčuje k zvýšenému záujmu o možnosť výstavby domov a rastu počtu obyv.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť