Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jelka

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na severnom brehu Malého Dunaja. Dnešná obec vznikla spojením Jelky a Novej Jelky v roku 1960. Prvá písomná správa o obci je z r. 1239. Obec patrila Bratislavskému hradu a obývali ju hradní jobbagióni. V roku 1239 sa spomínajú pod názvom Ielka tri dediny a pod názvom Ilka jedna dedina. Koncom 13. stor. sa v dedine ešte nachádzali hradní jobbagióni, ale neskôr ju už obývali drobní šľachtici. Názov dediny sa vyskytuje aj v predikáte šľachtickej rodiny de Ilka (Ilkai). V 16. stor. obec patrila šľachtickým rodinám Farkasovcom, Hegyiovcom. Rodina Farkas sa považuje za následníkov rodiny Ilkai. V dedine mala majetky aj rodina Udvarnoky. Nová Jelka sa vyvíjala osobitne. V 16. stor. patrila klariskám zo Starého Budína, neskôr klariskám z Bratislavy a potom náboženskej základine. V 19. stor. sa stali zemepánmi dediny Eszterházyovci, po nich Zichyovci a Pálffyovci. Jelka mala v r. 1869 2216 a Nová Jelka 336 obyvateľov. Zaoberali sa najmä poľnohosp. a známe boli aj jelčianske mlyny. K pamätihodnostiam obce patrí kostol Jána Krstiteľa, ktorý pochádza z 13. stor. Bol niekoľkokrát prestavaný a súčasnú podobu nadobudol v roku 1756. Ku kostolu bola v roku 1921 pristavaná krížová loď. Hlavný barokový oltár pochádza z r. 1697 a krstiteľnica z 18. stor. Kaplnka anjelov strážnych pochádza z 18. stor. a dala ju postaviť rodina Takács. Kaštieľ postavený v klasicistickom slohu pochádza z r. 1800 a patril viacerým šľachtickým rodinám. Najvýznamnejšou technickou pamiatkou obce je vodný mlyn rekonštruovaný v rokoch 1992 - 1994. Mlyn bol postavený v roku 1894 ako plávajúci, v roku 1906 ho prestavali a ukotvili na pilóny a takto bol v prevádzke až do r. 1951. Územie Jelky je zdrojom pitnej vody pre široké okolie. Pýchou obce je chránený strom platan východný (najväčší svojho druhu na Slovensku).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť