Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolná Mariková

Základné údaje
Leží na S Javorníkov Marikovskej doline. Je to rozľahlá kopaničiarska obec. V obci je minerálny prameň. Osídlenie v dobe bronzovej, na S od obce dva hrádky, na Bône pravdepodobne signalizačná stanica. Popri Marikovskom potoku vzniklo veľkomoravské sídlisko. Prvá písomná správa z r. 1321, kedy Karol Róbert daroval Ondrejovi, synovi Kilianovmu, dediny Kobárovce (dnešná časť obce od kostola smerom k dolnému koncu), Dve Lehoty (Kethlehatha - vtedajší názov pre Marikovú), Hatné, Prosné a dve Udiče. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a spracovaním dreva. V 19. stor. boli v obci píla, 7 páleníc, mlyny a vyhne. Zač. 20. stor. sa veľa obyvateľov odsťahovalo za prácou do Francúzska a Ameriky. V pol. 20 stor. bolo v obci rozšírené vyšívanie a tkanie plátna, šitie krpcov a súkenných odevných častí, výroba kovových a perleťových spínadiel na kroje. Dodnes sa zachovali ukážky typickej ľudovej architektúry. Väčšina obyvateľov dochádzala za prácou do novozaloženého strojárskeho podniku v Považskej Bystrici (prvý autobus spojil obec s okolím až v r. 1935, v r. 1949 elektrifikácia, ale Besné až v r. 1964). Vtedy dokončili kultúrny dom. V r. 1954 sa obec rozdelila na Hornú a Dolnú Maríkovú. Infraštruktúra vybudovaná, káblový televízny rozvod, zdravotné stredisko v budove pôrodnice, ČOV, od r. 1994 sa obec stala členom Združenia obcí Marikovskej doliny pre rozvoj agroturistiky, pribudli tri cyklotrasy. Dolnomarikovské dorastenky bývali federálnymi majsterkami v hádzanej, populárny bol motocyklový šport, v r. 1965 a 1976 sa tu konali Majstrovstvá ČSSR v endure, v r. 1998 a 1999 dokonca Majstrovstvá Európy. Ev. obec v stredoveku, postupne rekatolizovaná. Rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla z r. 1758-1760 postavený na mieste staršieho kostola. Predtým chodievali na bohoslužby do kostola sv. Mateja medzi Hatným a Dolnou Marikovou, kde je dnes kaplnka sv. Jozefa. V obci učil v r. 1933-34 Ján Nálepka (1912-1943).
M. č.: Besné, Dolná Mariková, Hadoše, Kátlina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť