Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Uhrovské Podhradie

Základné údaje
Obec leží v JZ časti J výbežku Strážovskej hornatiny v bočnom hlboko zarezanom údolí potoka Radiša. Na vrchu Rokoš (1010 m n. m.) sú les. a teplomilné rastlinné spoločenstvá. Obec spomínaná v r. 1481 ako Podhradye vznikla pod hradom Uhrovec. Hrad sa uvádza v r. 1295 ako majetok Matúša Čáka. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a prácou v lesoch. Po r. 1918 sa popri poľnohosp. živili drevorubačstvom, chovom dobytka, pálením vápna a ovocinárstvom, mnohí odchádzali na sezónne práce. Zapojili sa do partizánskeho hnutia a SNP. Ešte začiatkom 20. stor. bola obec strediskom výroby drevených súsekov s truhlicovitým vekom na uloženie šatstva a obilia. Súseky na šatstvo boli zdobené rytým geometrickým tvarom. Typická architektúra - trojpriestorové domy s výškou nad celou obytnou časťou, prístupnou z dvora drevenými schodmi a pavlačou, omazané a obielené, s valovou strechou z tvrdej krytiny. Nad obcou zrúcaniny hradu z 13. stor. Jeden z mála hradov na Z Slovensku s dobre zachovanou románskou stavebnou etapou. Palácové časti postavené koncom 14. a zač. 15. stor., doplnené predhradím, nárožné bašty z r. 1547-89. Hrad spustol v 18. stor. Snahy o zakonzervovanie rozpadajúcich sa múrov Nadáciou na záchranu kult. dedičstva.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť