Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrkovce

Základné údaje
Ležia v Ipeľskej pahorkatine na mokrej zaplavovanej nive Ipľa a Štiavničky. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy z obdobia paleolitu, ďalej eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou, sídliska laténskeho a slovanského z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína v r. 1156 (Gyrki), keď tunajší desiatok pripadol ostrihomskej kapitule, ktorá v r. 1279 získala takmer celú obec. Od r. 1512 sa obec uvádza pod názvom Gyerk. V júli r. 1552 dobyli Turci hrad Drégely a obsadili celé okolie vrátane obce, ktorú veľmi poškodili. Hoci s veľkými stratami, Hrkovce vyše 130 - ročné panovanie Turkov prežili. V r. 1664 už Turci mohli zdaniť v obci 66 domácností a 88 osôb (mužov nad 15 rokov). V strede obce stál už v 12. stor. kostol, ktorý (ako nepoužívaný) padol za obeť požiaru dňa 29. 7. 1808. Spolu s ním zhorela aj väčšina domov, vtedy ešte so slamenou strechou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a rybolovom. Neskôr tu bolo rozšírené košikárstvo. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Od l. l. 1980 bola obec pričlenená k Šahám, od 1. 4. 1998 sa opäť stala samostatnou obcou. Najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou v obci sú "Slávnosti leta". V katastri leží strategický podnik Transpetrol a. s. Bratislava a Stredné odborné učilište odevné.

Neskorobarok. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z r. 1770 bol klas. upravený v r. 1809 a koncom 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť