Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lúčka

Základné údaje
Obec leží na hranici medzi Slov. rudohorím a planinou Horného vrchu v doline potoka Čremošná. Chotár ma pahorkatinný až hornatinný charakter. Zalesnený je prevažne bukom a jedľou, smerom na sever smrekom. Na J od obce sa nachádza krasové jazierko Lučanské. Prvá zmienka o obci je z r. 1406 ako Luchka, keď patrila hradnému panstvu Turňa. V chotári obce sa ťažila železná ruda a v r. 1853 tu postavili namiesto slovenskej pece vysokú pec. Postupne sa vytvorila železiareň, ktorá fungovala až do začiatku 20. stor. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali baníctvom, železiarstvom a uhliarstvom. V súčasnosti pracujú v poľnohosp., priemysle, lesníctve, obchode a službách. Nachádza sa tu zrúcanina ranogot. husitského kostola a nad obcou stojí veža v opevnení. Na pôde hospodári súkromná firma. V r. 1992 bola horná časť obce vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu. Ide o najstaršiu časť obce, dôkazom čoho je lokalizácia všetkých troch kostolov na jej území. Domy i prostredie si zachovali pôvodný charakter v podobe z konca 19. stor. Nachádzajú sa tu i 4 pramene pitnej vody, ktorá sa zachytáva do drevených žľabov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť