Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ivanovce

Základné údaje
Obec leží v podhorí Bielych Karpát, na pravej strane Váhu, 14 km juhozápadne od Trenčína. V katastri obce sú bohaté archeologické nálezy. Našlo sa opevnené hradisko na Skale, rímsko-barbarské sídlisko a slovanské sídlisko. Dnes je druhotne zničené kameňolomom, z ktorého sa ťažil materiál na výstavbu železničnej trate. Prvá, listinne doložená zmienka o obci je z r. 1398 pod menom Iwany. Obyvatelia sa živili poľnohosp., vinohradníctvom chovom oviec a dobytka. Ivanovce boli v 16. - 17. stor. veľkou kuriálnou obcou. Má dokončenú infraštruktúru, z ktorej najväčšou investíciou bol plynovod a vodovod. V obci sa narodil významný uhorský polyhistor, pôvodom zeman, Juraj Ďurikovič (1783 - 1848). Pomocou eurofondov má obec v pláne vybudovať kanalizáciu a ČOV.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť