Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Beša

Základné údaje
Leží vo Východoslovenskej nížine medzi riekami Laborec a Latorica v nadm. výške okolo 103 m. V chotári obce sa našli zlomky slovanskej keramiky z 9. a 10. stor. Pred 11. stor. tam jestvovalo slovanské hradisko. Archeologické, písomné a jazykovedné pramene dosvedčujú, že Beša jestvuje od 9. stor. Prvý zachovaný písomný doklad je však až z r. 1265. Od 13. stor. bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodov. V r. 1427 malo sídlisko asi 21 poddanských domov. V r. 1599 ich bolo 24. V r. 1715 v obci hospodárilo 10 poddanských domácností, v r. 1720 už 16 domácností a v r. 1828 bolo v obci 71 domov a 769 obyv. V Beši existoval katolícky kostol už v 14. stor. Od konca 16. stor. v ňom pôsobili kalvínski kazatelia. V 18. stor. bola Beša považovaná za maďarskú dedinu. Kostol ev. ref. cirkvi pochádza z r. 1793.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť