Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sokolovce

Základné údaje
Obec leží na ľavom brehu Váhu pod západnými svahmi Považského Inovca. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1293 pod názvom Zokol. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené zo staršej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy zo staršej doby železnej (latén) a zaujímavý je germánsky hrob z 3. stor. n. l. Medzi významné pamiatky v obci patrí barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý má stredoveké jadro s okolitým parkom. Barokový kostol Povýšenia sv. Kríža so zázračnou sochou Bolestnej Panny Márie (zo začiatku 18. stor.), fara a kaplnka v obci pochádzajú z 18. stor. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a výrobou nepálených tehál, dnes dochádzajú za prácou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť