Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolný Badín

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine na plochom chrbte medzi dolinou potokov Krupinica a Vrbovok. Chotár je vrchovina s pahorkatinným reliéfom na chrbtoch. Je odlesnený, len strmé úbočie doliny Krupinice a Jalšovíka sú pokryté súvislým dubovým lesom. Názvy obce: 1135 - Badin, Badun; 1391 - Bagyon; 1773 - Dolný Badín; maď. Alsóbagyon. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1135, v nej sa obec aj s dnešným Horným Badínom spomína pod menom Villa Badum. Obec patrila Bzovíckemu opátstvu až do zrušenia poddanstva v r. 1848. Veľmi trpela od Turkov, ktorí ju plienili a podpaľovali chalupy poddaných. V r. 1715 mala 13 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 33 domoch 195 obyv., ktorí sa zaoberali poľnohosp. Najstaršou pamiatkou je got. rím. kat. kostol zo 14. stor., prestavaný v r. 1781 na barok.; z toho obdobia pochádza i kazateľnica. V obci účinkovali a sú v nej pochovaní národní buditelia Ján Dedinský (1817 - 1904) a Baltazár Morávek (1871 - 1919).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť