Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrušov

Základné údaje
Leží v Z časti Turnianskej kotliny v doline Vápenného potoka. Chotár sa rozprestiera v NP Slov. kras, na nive Turne a jej prítokov, pod kopcom Soroška. Má ráz pahorkatiny až vrchoviny zalesnenej hrabom, dubom a bukom. Neďaleko obce sa nachádza chránená Hrušovská lesostep a zatiaľ nesprístupnená Hrušovská jaskyňa. Obec sa spomína v r. 1340 pod menom Kerthueles. Pôvodne patrila Turnianskemu panstvu. V 14. stor získali jej časť Bebekovci z Plešivca a v r. 1427 tu mali 40 usadlostí. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, ovocinárstvom. V súčasnej dobe sú zamestnaní v poľnohosp., plynárenstve, obchode, priemysle, doprave a lesníctve. Nachádza sa tu got. rím. kat. kostol zo 14. stor., barokovo prestavaný v 18. stor., vo vinohradoch stojí baroková kaplnka sv. Anny z 1.pol. 18. stor. Nachádza sa tu aj kostol ev. ref. cirkvi z 19. stor. Má tu hrob staviteľ a projektant cesty cez Sorošku Kristian Rais. Neďaleko obce sú dva rybníky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť