Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rakovnica

Základné údaje
Obec leží v Z časti Rožňavskej kotliny, na mieste styku Slov. krasu so Slov. rudohorím. Chotár má pahorkatinný až vrchovinný ráz a je zalesnený prevažne dubom, hrabom a bukom. Obec vznikla na území brzotínskeho panstva a prvá písomná zmienka je z r. 1327 pod menom Rakunchas. Patrila Mariássyovcom z Brzotína, ktorí v tejto oblasti podporovali rozvoj baníctva. Od r. 1352 patrila Bebekovcom a neskôr rôznym zemepánom. Skladala sa z troch častí, Uhlisko, Rekeň a Nová Ves, ktoré splynuli do jednej obce. V pol 16. stor. sa stala obec obeťou tureckého pustošenia. V r. 1709 - 1710 obec postihol mor a v r. 1715 žilo v obci iba 10 osôb. V rokoch 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali uhliarstvom, baníctvom, povozníctvom a poľnohosp. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v priemysle, obchode a službách, doprave a stavebníctve. Nachádza sa tu rím. kat. kostolík z 13. stor. zasvätený Márii Magdaléne, rím. kat. klas. kostol z r. 1827 a klas. ev. a. v. kostol z r. 1836 v ktorom v r. 1855 - 58 pôsobil ako ev. a. v. kňaz P. E. Dobšinský. V obci pracuje na veľmi dobrej úrovni folklórna spevácka skupina. Na pôde hospodári súkromná firma.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť