Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Číčov

Základné údaje
Obec sa nachádza na Žitnom ostrove poblíž Dunaja. Chotár má zväčša odlesnený, tvoria ho mladšie treťohorné piesky a štrky, na ktorých sú štvrtohorné dunajské uloženiny. Má lužné a nivné pôdy. Chotár obce sa vyznačuje zachovalou faunou a flórou. Tu sa nachádzajú najvýznamnejšie štátne prírodné rezervácie, ako aj najzachovalejšie a najcennejšie lokality Žitného ostrova. Štátna prírodná rezervácia Číčovské mŕtve rameno Lion tvorí staré mŕtve rameno Dunaja. Územie reprezentuje charakteristický komplex so svojráznymi scenériami dunajskej lužnej krajiny. Význam územia presahuje hranice SR. Z historického hľadiska patrí obec medzi najstaršie obce okresu. V chotári sú stopy osídlenia už z neolitu a našiel sa aj rímsky sarkofág. Prvýkrát sa spomína už v r. 1172 ako jestvujúce panstvo s názvom Sysou. V obci stál hrad s opevnením, na mieste ktorého stojí renesančný kaštieľ z r. 1657. V r. 1776 boli budovy a opevnenie prebudované na barokovo klasicistický kaštieľ s nádvorím. V rámci reštitúcií v r. 1992 kaštieľ získali späť Kálnokyovci a schátralú budovu dali do pôvodného stavu. Grófka Kálnoky Adél, neskôr Vojvodkyňa Sabran nechala v obci postaviť kláštor pre mníšky spojený s dievčenskou školou a materskou školou. Je poľnohosp. obcou, ale trpela častými povodňami. V minulosti sa obyvatelia zaoberali aj mlynárstvom, rybolovom a chovom koní. V obci bol pivovar a pálenica. Pamiatky: Klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie z konca 18. stor., ktorý stojí na mieste ranno-barokového z 2. polovice 17. stor. a kalvínsky kostol z r. 1776. V obci žil gróf János Waldstein, významná osoba, ktorá sa zaslúžila o priemyselný rozvoj Žitného ostrova.
M. č.: Číčov, Kéč, Krížov Dvor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť