Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hosťovce

Základné údaje
Obec leží na nive Bodvy a Turne v záp. časti Košickej kotliny. Mladotreťohorné íly, piesky a štrky. Pri obci na rieke Bodva rybársky revír. Prvá pís. zmienka z r. 1263 (Wendegy) ako kráľovská dedina osídlená hosťami s kostolom a farou. Názov maďarského pôvodu "hosť". V 30. r. 15. stor. v majetku Bebekovcov z Plešivca, 30 usadlostí. V 16. stor. patrili k hradu Sárd, prevaha maďarského obyv. R. 1828 mali 55 domov, obyv. sa venovalo poľnohospodárstvu a páleniu vápna. Od r. 1903 otvorený lom a vápenka. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Pri prechode frontu 2. svet. vojny ťažké materiálne škody. V r. 1964 - 1990 zlúčená s obcami Chorváty a Turnianska Nová Ves do obce Nová Bodva. Ref. a rím kat. cirk. zbor, kaplnka. Obecná knižnica. MO Csemadok. Pohr. pobočka colného úradu. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť