Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vozokany

Základné údaje
Obec sa nachádza v Podunajskej nížine, pri ceste spájajúcej Galantu a Dunajskú Stredu. Obcou preteká potok Čierna voda. Prvá písomná správa o obci je z r. 1297. V r. 1300 sa meno obce uvádza ako prídomok Dominik, syn Bartolomeja šľachtica. Slovo Wezeken, ako jeden z názvov obce pravdepodobne pochádza z tureckého sluva bazäkän (malá ozdoba). Existujú aj názory, ktoré iodvodzujú názov obce Vozokany od slovanského slova voz.Začiatkom 15. stor. obec už bola súčasťou šintavského panstva. V 16. stor. medzi jeho zemepánov patrili príslušníci rodiny Rozgonyi, Kanizsai, Thurzó. Od r. 1636 patrila rodine Eszterházy. V majetkovej držbe príslušníkov tejto rodiny zostala obec až do zrušenia poddanstva. Obyv. sa zaoberali sa najmä poľnohosp. K zaujímavostiam v obci patrí barokový rím. kat. kostol Navštívenia panny Márie postavený v r. 1718, pôvodne väčšia kaplnka. V r. 1778 bola ku kaplnke pristavaná južná loď a murovaná veža. V r. 1923 bol kostol rozšírený bočnou loďou. Z čias stavby kostola pochádza olejomaľba Navštívenia Panny Márie. Na námestí neďaleko kostola sa nachádza kúria rodiny Kofrányiovcov, postavená v polovici 19. stor. Na cintoríne sa nachádza kamenný kríž z r. 1789. V súčasnosti je v obci ZŠ, klub dôchodcov, dom smútku, reštaurácie, motorest.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť