Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bziny

Základné údaje
Ležia v Oravskej vrchovine na ľavom brehu rieky Oravy pod kopcom Brezovec. Okolie má ráz pahorkatinný až vrchovinný. D. Bubek v r. 1345 založil Bzinu sedliacku, v r. 1379 bola založená Bzina valaská, v r. 1420 Bziny patrili k Oravskému hradu. V r. 1632-1778 mali Bziny územný spor s Dolným Kubínom. V r. 1661 sa spomína baňa na kameň. Kamenári vyrábali brúsky, dlaždice, náhrobníky. V 18. stor. každá rodina vyrábala kamenné dlaždice, po oravskej pltnici a Váhu ich dodávali na stavbu kostolov, zemianskych kúrií a palácov do Trenčína, Komárna, Pešti. V r. 1869 založili Spolok bývalých urbarialistov, v r. 1897 Gazdovský potravný spolok. Na prelome 19.-20. stor. odchádzali obyvatelia za prácou. Pamätihodnosti: klasicistický rím. kat. kostol Panny Márie 1805-1811 s oltárom Imaculaty od J. B. Klemensa, 3 kaplnky na začiatku dediny (neskorobaroková z 18. stor.), pod Dielom a na Dielcoch. V obci sú bohaté folklórne tradície, počas memorandových osláv v Martine vystúpili s pásmom "Svadba v obci Bziny". V r. 1958 založili JRD Mier, ktoré hospodári na území 8 katastrov. Je tu Urbár, pasienkové spoločenstvo, fy. Slov Lepex, Futbalový klub založený v r. 1981. Od r. 1995 je obec členom ZMOS a ZMODO.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť