Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Buzica

Základné údaje
Leží na hranici juhozáp. okraja Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou uprostred Moldavskej nížiny, cez sev. časť preteká potok Ida. Odlesnený chotár, nivná a hnedozemná pôda. Vyviera tu jódový prameň. Hniezda bociana bieleho. Nález meča z doby bronzovej, sídlisko bukovohorskej kultúry, slovanské sídlisko. Prvá pís. zmienka z r. 1262 (Bozita). Po tatárskom vpáde nemecké osídlenie na trase Hornád - Jasov. Od 14. stor. v majetku zemanov, prevaha maďarského obyv. Podľa portálneho súpisu r. 1427 mala 20 usadlostí. R. 1828 mala 177 domov, obyv. sa živilo poľnohosp., tkaním. Pri požiari r. 1880 vyhorela takmer celá obec. Počas bojov čs. armády s maď. boľševickou armádou r. 1919 zahynulo 12 občanov. Za 1. ČSR ochotnícke divadlo, hasičský spolok, družstevný spolok Hangya. V r. 1938 - 1944 súčasť Maďarska, počas prechodu frontu ťažké hmotné škody a straty na životoch. Rím. kat. kostol z r. 1797, ref. kostol z r. 1805. Fil. gr. kat. far. úrad Cestice, fil. ref. cirk. zb. Vyšný Lánec. MŠ, ZŠ. ZO Csemadok, Šk. rada Združenia maďarských rodičov na Slovensku. Autobusová zastávka. Člen Združenia obcí údolia Kaňapty.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť