Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bežovce

Základné údaje
Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny na nánosovom vale Uhu v nadmorskej výške okolo 105 m. Bežovce boli do r. 1276 majetkovou súčasťou hradného panstva Uh, pričom patrili kráľovi. Bežovce jestvovali pred 13., prípadne 11. stor. a patria ku skupine starobylých slovenských dedín. Kostol bol v Bežovciach zaiste už v 15. - 16. stor. Okolo r. 1644 a neskôr tam pôsobili protestantskí, kalvínski kazatelia. Novousadlíkom v polovici 18. stor. slúžil gr. kat. kostol. K dedine patril mlyn. V r. 1427 bolo v sídlisku do 30 poddanských domov. V r. 1599 stálo v sídlisku 76 obývaných poddanských domov.

V 17. stor., ale najmä začiatkom 18. stor. poddaných podstatne ubudlo. V r. 1715 v dedine hospodárilo 33 poddanských domácností, v r. 1720 ich bolo 41. Popri tradičnom roľníctve sa poddaní venovali tiež vinohradníctvu. V r. 1828 malo sídlisko 162 domov a 1561 obyvateľov. V r. 1939 až 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Gr. kat. kostol pochádza zo začiatku 19. stor. Evanjelický reformovaný tiež zo začiatku 19. stor. Rímskokatolícky je z r. 1922.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť