Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolná Mičiná

Základné údaje
Leží vo Zvolenskej vrchovine v doline Mičinského potoka. Chotár charakterizuje mierne zvlnený, drobno členitý reliéf v Zvolenskej vrchovine. Chotár odvodňuje Mičinský potok s pravobrežným prítokom Jasenica. Názvy obce: r. 1402 Alsowfalu, r. 1565 Inferior Mychyna, r. 1572 Also Mykefalwa, r. 1808 Dolní Mičina a maď. Alsómicsinye. Obec sa spomína v r. 1402, keď vznikla rozšírením obce Mičiná. Do pol. 16. stor, patrila Mičinskovcom, potom Benickovcom. Obyvatelia sa popri poľnohospodárstve zaoberali v 18. a 19. stor. obchodom s dobytkom. V obci bola živá tkáčska tradícia. Ženy ovládali nielen tkanie hladkého plátna a pestrofarebných handričkových pokrovcov, vedeli tkať i náročné preberané vzory na obrusy a na perinové obliečky. Nad obcou sa na dominujúcom kopci vypína kaštieľ z druhej pol. 16. stor. s nárožnými baštami a dvojramenným schodišťom na starých základoch, rozšírený v 2. pol. 17. stor. a upravený koncom 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť