Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Folkušová

Základné údaje
Obec sa nachádza na styku V časti Turčianskej kotliny s Veľkou Fatrou. Z eneolitického osídlenia máme doložený prvý medený nástroj v Turci, sekeromlat. Sídliskové črepy z laténskej doby dokumentujú osídlenie na Havranej skale vo Folkušovej. Obec vznikla v chotári Sebeslaviec, ktoré sú doložené r. 1230. S názvom Folkušová sa po prvý raz v listinách stretávame v r. 1380. Ráz kuriálnej obce si Folkušová zachovala až do 19. stor. V obci boli rozvinuté remeslá (kožušníctvo, košikárstvo, tkáčstvo), ale hlavným zamestnaním bolo poľnohospodárstvo. JRD bolo založené r. 1950. Na kopci za obcou sa nachádza kaplnka z posl. tretiny 19. stor. v historizujúcom slohu. Zvonica z r. 1782 bola obnovená v r. 1926. Renesančná zemianska kúria pochádza zo začiatku 17. stor, v r. 1797 prebudovaná a neskôr upravovaná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť