Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kurov

Základné údaje
Leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 400 m. Predpokladá sa, že Kurov jestvoval už pred 11. storočím, prípadne že vznikol až okolo r. 1300 za účastí šoltýsa a roľníckych usadlíkov. Najstaršia správa o dedine a rím. kat. kostole pochádza z r. 1332. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 35 podd. domácností. V 16. stor. sa do dediny prisťahovali rusínski obyvatelia. V r. 1600 malo sídlisko asi 25 podd. domov, kostol a faru. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 35 až 18 podd. domácností, v r. 1828 bolo 92 domov a 704 obyv., v r. 1900 bolo 484, v r. 1970 668 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1841, soška Panny Márie z 2. pol. 14. stor. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1884, pravoslávny z r. 1994. V súčasnom období je zvýšený turistický ruch, nakoľko obec je pohraničnou obcou s Poľskou republikou. Od 1. 1. 2005 je v obci hraničný priechod do Poľskej republiky. Obec Kurov má nadviazanú spoluprácu v oblasti kultúry s Vojvodinou - Nový Sad a obcou Kucura v Juhoslávii, kde žijú naši krajania. V obci pôsobí súbor Kurovčan. Rozvojové plány: výstavba kanalizácie, chodníkov, Domu smútku a rekonštrukcia obecných budov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť