Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolný Chotár

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine pri Čiernej vode. Jej chotár sa nachádza medzi Malým Dunajom a doň ústiacou Čiernou vodou. Obec patrí medzi mladé lokality. Jej územie do r. 1960 patrilo do katastrálneho územia Dolných Salíb, od ktorých je vzdialená 18 km. Názov obce skrýva geografickú polohu dnešnej obce od lokality, ku ktorej patrila. Kataster Dolných Salíb v 19. stor. sa delil na horný a dolný chotár. Horný chotár sa nachádzal okolo Dolných Salíb, dolný chotár na území dnešného Dolného Chotára. Dejiny Dolného Chotára do r. 1960 úzko súvisia s dejinami Dolných Salíb. Po osamostatnení obce bol v obci vybudovaný okrem málotriednej školy aj miestny správny úrad. V roku 1961 mala obec 338 obyvateľov. V roku 1984 obec pripojili k obci Kráľov Brod, od ktorého sa odčlenila na základe rozhodnutia miestnych obyvateľov v roku 1991. Obec je známa pestovaním ovocia a zeleniny, sú tu dobré podmienky pre rybolov. Rozšírené je poľovníctvo pre zahraničných poľovníkov ako poplatkový odstrel. V obci je vybudovaný verejný vodovod, zrekonštruované verejné osvetlenie. Obec pre turistov núka prírodné krásy v okolí vodného toku Čierna voda.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť