Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trnava pri Laborci

Základné údaje
Leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatu v nadm. výške okolo 165 m. Tamojšie sídlisko jestvovalo už pred 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine Trnava pochádza z r. 1249. Trvalými zemepánmi dediny boli šľachtici z Michaloviec. Šoltýs s usadlíkmi v polovici 14. stor. vybudoval nové sídlisko pri starej Trnave. V r. 1427 v oboch sídliskách bolo vyše 45 poddanských domov. V r. 1599 stálo v oboch sídliskách do 60 poddanských domov. Neskôr obyv. podstatne ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 8 poddanských domácností, v r. 1720 iba 6 poddanských domácností. V kaštieli žili šľachtici. V chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1828 mala obec 48 domov a 466 obyv. Časť obyvateľstva bola rím. kat., časť gr. kat. Kostol gr. kat. cirkvi pochádza z r. 1713, kúria z polovice 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť