Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Belá-dulice

Základné údaje
Obec leží vo V časti Turčianskej kotliny pri vyústení Jasenskej a Belianskej doliny v predhorí Veľkej Fatry. Časť Dulice ležia JV od Belej. Od r. 1971 sa obec skladá z dvoch bývalých samostatných obcí. V Belej sa nachádzalo sídlisko z poslednej fázy eneolitu (asi 2250 - 1800 pred n. l.) na lokalite Baba, v intraviláne obce v mladšej dobe bronzovej existovalo pohrebisko a v dobe veľkomoravskej sídlisko. Belá sa po prvý raz v listinách spomína v r. 1282, známe ako dve sídliská, Dolná a Horná Belá, ktoré neskôr splynuli v jednu osadu. Osada Očková Lehota je doložená z r. 1390. V 16. storočí bola zlúčená s Belou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., lesnými prácami, pálením dreveného uhlia a povozníctvom. V súčasnosti pracujú v miestnom PD (založenom v r. 1952 ako JRD). V obci sa nachádza materská škola, plnoorganizovaná základná škola a Kultúrny dom. Z historických pamätihodností stojí za zmienku zemianska kúria, pôvodne rokoková z pol. 18. stor., neskôr v prvej pol. 19. stor. klasicisticky upravená. Rím. kat. kostol Najsvätejšieho tela Kristovho je ranogotický z poslednej tretiny 13. stor. a v rokoch 1749 a 1856 renovovaný. Ev. a. v. kostol bol postavený v r. 1914 - 1920 v secesnom štýle s prvkami neoklasicizmu. V Duliciach sa narodil Michal Buľovský, hudobník - nástrojár a pedagóg a Miloš Buľovský, pedagóg a publicista.
M. č.: belá, dulice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť