Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Paňovce

Základné údaje
Ležia v severozápadnej časti Košickej kotliny neďaleko sútoku Rudnického a Semčianskeho potoka. Chotár je na ich spojených nivách prechádzajúcich do pahorkatiny na treťohorných usadeninách. Má ilimerizované pôdy. Lesy sú v záp. časti, nesúvislo aj na vých. okraji, prevláda v nich buk. Obec sa vyvinula zo služobnej osady Turnianskeho hradu. Prvý raz sa spomína v r. 1274. R. 1427 patrila dvom zemepánom a mala 29 port. R. 1630 odviedla 1 a pol porty od gazdov a 1 a štvrť porty od želiarov. R. 1715 mala 4 domácnosti, r. 1720 5 domácností, r. 1772 44 poddanských, r. 1828 54 domov a 867 obyvateľov. Pri požiari v r. 1912 vyhorela tretina obce. Obyv. boli prevažne roľníci. V r. 1938 - 1945 patrila Maďarsku. Pri prechode frontu bola značne poškodená. Kostol rím. kat., pôvodne got. stavba, asi zo zač.14. stor., po r. 1750 bola barok. upravená a v r. 1764 - 1770 bola interiérovo upravená, v r. 1900 bola renovovaná. Rím. kat. farský úrad. Filiálka gr. kat. far. úradu v Cesticiach. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť