Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Branč

Základné údaje
Nachádza sa v Podunajskej nížine na pravej strane rieky Nitry, 12,5 km JV od mesta Nitry. V katastri obce bolo odkryté rozsiahle neolitické pohrebisko (lengyelská kultúra), pohrebisko zo staršej doby bronzovej (nitrianska a unětická kultúra), laténske, rímsko-barbarské a veľkomoravské sídlisko. V časti Arkuš sa nachádzajú zvyšky základov stredovekých obydlí. Prvá spomienka o obci Berencu ultra aquam je z roku 1156, keď ostrihomský arcibiskup pridelil desiatky z obce kanonikom ostrihomského kostola. Branč bol sídelným majetkom starobylého rodu Branč-Lipovníckych. Majetkové podiely tu mali i rody Ludanických a Krušovských. Existuje doklad, že v roku 1318 stál v obci kamenný kat. kostol s patrocíniom Navštívenia Panny Márie. Kostol bol pôvodne gotický, no prešiel viacerými prestavbami. V r. 1476 uhorský palatín daroval Branč Nitrianskej kapitule. Prvá zmienka o osade Veľká Ves (Naghfalow) je z r. 1271 ako majetok Nitrianskeho biskupstva, od r.1569 patrila zemanom z Branča. Turci vypálili obec v r. 1554. V r. 1570 mala 18 domov a trojkolesový mlyn. Vo Veľkej Vsi v r. 1601 stálo 12 domov. V 17. stor. sa obec Branč vyvinula na mestečko s právom trhov. Naďalej bola majetkom Nitrianskej kapituly. Za I. ČSR narastala radikalizácia poľnohosp. robotníkov. V r. 1925 Veľkú Ves pričlenili k Branču. JRD bolo zal. v r. 1950. Vo viniciach sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda z r. 1943.
M. č.: branč, veľká ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť