Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čečehov

Základné údaje
Leží na východnom nánosovom vale Laborca v nadm. výške okolo 106 m. Obec založili usadlíci okolo r. 1400. Prvý písomný doklad o nej pochádza z r. 1410. Zemepánmi dediny boli šľachtici z Michaloviec. V r. 1427 v Čečehove hospodárilo asi 12 poddanských domácností. Následný rozvoj spôsobil, že v r. 1599 bolo v sídlisku 28 poddanských domov. Neskôr došlo k poklesu počtu obyv. a domov, takže v r. 1715 a 1720 hospodárilo postupne 4, resp. 5 poddanských domácností. V r. 1828 bolo v obci 68 domov a 584 obyv. Z pamätihodností treba spomenúť kostol Panny Márie ružencovej a sochu Krista Pána. Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje súkromná firma so sídlom v Čečechove, pestuje sa tu pšenica, kukurica, jačmeň a iné. V obci je vybudovaná infraštruktúra. Je tu pošta a predajňa potravín. Dopravu zabezpečujú autobusy SAD. V obci pôsobí Telovýchovná jednota a zväz zdravotne postihnutých. Známymi osobnosťami obce sú herec Andrej Rimko a básnik PhDr. Juraj Pado.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť