Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižná Kamenica

Základné údaje
Nachádza sa na vých. okraji Košickej kotliny v doline Kamenického potoka. Záp. časť chotára leží v odlesnenej vyššej pahorkatine a vých. v zalesnených Slanských vrchoch. Tvoria ich mladotreťohorné usadeniny a sopečné horniny. Lesné porasty sú prevažne listnaté s riedkymi pásmi ihličnatých stromov. Sú tu plytké sloje hnedého uhlia. Má hnedé lesné pôdy. O Nižnej Kamenici sa prvýkrát dozvedáme r. 1347. Vznikla na území panstva Svinica. Patrila Perényiovcom, r. 1601 panstvu Trebišov, neskôr Forgáčovcom a Kacsandiovcom. V r. 1715 mala 21 domácností, r. 1772 37 gazdovských a 19 želiarskych rodín, r. 1828 57 domov a 406 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., drevorubačstvom a furmanstvom. Pamiatky: Kostol ref. z r. 1840. Kaštieľ klas. asi z r. 1830, prestavaný r. 1950. V r. 1897 postavená zvonica. Kaplnka sv. Anny z 18. stor. MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka. Detský domov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť