Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košice - KVP

Kvp

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP bola zriadená v zmysle zákona 401/1990 o meste Košice v roku 1990, voľbou starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. MČ je 4.najväčšou mestskou časťou Košíc v počte obyvateľov. Obýva ju 27 000 obyvateľov a je vzdialená 6 km na západ od centra mesta. Zo severnej a severozápadnej strany sídlisko je obklopené lesmi a poliami. Z niektorých miest sídliska je krásny výhľad na Kojšovú hoľu. Výstavba sídliska sa začala začiatkom roku 1980. Bytovú zástavbu tvorí 8 000 bytových jednotiek na ploche 1,77 km2, umiestnených v panelových domoch postavených v rokoch 1983-89.
Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Hospodársky potenciál tvoria malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb, ktoré získali na kvalite dokončením obchodných centier v posledných piatich rokoch, čo prispelo spolu so zlepšením životného prostredia k väčšiemu zaujmu o bývanie v našej mestskej časti. Sme jedinou " veľkou" mestskou časťou, ktorá si sama zabezpečuje čistotu, starostlivosť o zeleň, komunikácie a zimnú údržbu.
Kedže je naše sídlisko mladé bola realizovaná za účelom športového vyžitia hlavne dorastajúcej generácie výstavba špecializovaných športových ihrísk s oploteniami. Možnosti športového vyžitia poskytujú aj Tenisový klub pod Wuppertálskou ulicou a Športovo- relaxačné centrum Grunt na Tr. KVP.V MČ je tradícia organizovania športových turnajov pre detí i dospelých v rôznych disciplínach.
Oblasť výchovy a vzdelávania je zastúpená ôsmimi materskými školami, piatimi základnými školami / ZŠ Lechkého je bezbariérová/ a centrom voľného času Junior na Hemerkovej ul.č.28. Umelecké vzdelanie si môžu školopovinné deti rozširovať aj v ZUŠ-výtvarný odbor Bernolákova s pobočkou na Dénešovej ul.č53. Kultúrno-spoločenské aktivity sú sústredené v kultúrnom stredisku C-klub na Čordákovej ulici, zriadenej, ako príspevková organizácia MČ.

V čase návštevy Jána Pavla II. v roku 1995 bola v našej MČ ukončená výstavba kláštora Rádu bosých Karmelitánok, je to ich jediné pôsobisko na Slovensku, ktorého kaplnka slúži aj veriacim MČ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť