Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Richnava

Základné údaje
Leží na juž. svahoch pohoria Branisko, väčšinou na ľavom brehu Hornádu. Značne členitý chotár je v sev. časti odlesnený, v juž. sú smrekovo jedľové lesy. Prvá písomná zmienka je z r. 1246. V 2. pol. 13. stor. sa tu pravdepodobne nachádzal kláštor, pri obci bol vybudovaný strážny hrad, doložený až v 15. stor. V r. 1336 ju vlastnili Pérényiovci. Stala sa strediskom hradného panstva. R. 1442 hrad dobyl Ján Jiskra, za jeho kapitána vymenoval Jána Talafúsa. Imrichovi Zápoľskému sa ho podarilo bratríkom vziať a r. 1460 ho kráľ Matej Korvín predal aj s panstvom. Hrad zbúrali v r. 1528 obyv. mesta Levoča. Richnavské panstvo dostali v r. 1693 Csákyovci. R. 1787 mala obec 61 domov a 436 obyv., v r. 1828 56 domov a 407 obyv. Bola jedným zo stredísk roľníckeho povstania v r. 1831. Obyv. sa živili poľnohosp., prácou v lesoch a v priemysel. podnikoch v Krompachoch. V miest. časti Zlatník stála teheľňa. V januári 1945 obec vypálili Nemci. Zachovali sa zrúcaniny stredovek. strážneho hradu. Kaplnka pseudogotická z konca 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť