Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrubý Šúr

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na nízkom poriečnom vale pri Malom Dunaji. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy slovanského kostrového pohrebiska. Obec sa písomne uvádza v r. 1245 (Swr). Neskôr poznáme viacej osád s týmto názvom (Nádas, Kostolný, Nana, Dolný, Stredný, Horný, Hegy Šúr), ktoré sa postupne zlučovali v jednu obec s dnešným názvom. Bola majetkom panstva Bratislava so správou v holickom dištrikte. Obyvatelia boli prevažne poľnohosp. a robotníci na okolitých majeroch. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. M. č.: Nanasur sa spomína v r. 1299 (Nanaswr), r. 1400 patrila tunajším zemanom, r. 1463 časť zemanom z Jelky, neskôr rod. Feéliovcov a Szüllöovcov. Kostolný Šúr je doložený z r. 1390 (Eghazazssuur), r. 1425 patril rod. Petheovcov, neskôr viacerým majiteľom. Dolný Šúr je doložený z r. 1440 (Swr), r. 1553 patril A. Báthorymu a vlastníkom hradu Borinka. Stredný Šúr sa spomína r. 1411 (Kwzepsur), r. 1540 prešiel z majetku J. Csorbu na rod. Illésházyovcov a Sághiovcov. Horný Šúr je doložený z r. 1440 ((Felswr), r. 1553 patril A. Báthorymu a pánom hradu Borinka. Klas. kaplnka najsv. Trojice z r. 1847 bola upravovaná na zač. 20. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť