Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Banka

Základné údaje
Obec leží v bezprostrednom susedstve Piešťan a termálnych prameňov na ľavom brehu Váhu. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1292 pod názvom Banya. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. V obci bolo zistené a čiastočne preskúmané aj sídlisko a pohrebisko z mladšej a neskorej doby bronzovej, nálezy z doby rímskej i včasného a vrcholného stredoveku. Do katastra obce historici lokalizujú aj hrad Bana, ktorý sa spomína v Anonymovej kronike zo začiatku 13. stor. V r. 1973 až 1995 bola Banka zlúčená s Piešťanmi. Pamiatky v obci sú rim. kat. kostol sv. Martina z 13. stor. (prestavaný r. 1931) a menší klasicistický kaštielik (zač. 19. stor.). Na hist. pečati, ktorú obec používala, sa objavuje motív sv. Martina na koni, pred ktorým stojí žobrák (1720), na inej pečati (1784) je to jeleň a nápis PDB (Pečať Dediny Banka). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., v minulosti aj vinohradníctvom a v polovici 17. stor. sa v obci uvádza mlyn. Termálne pramene sa v minulosti v určitých obdobiach nachádzali aj na ľavom brehu Váhu (na strane Banky). Koncom 19. a v 20. stor. nachádzali zamestnanie aj v piešťanských kúpeľoch. Obec je v súčasnosti turisticky navštevovaná, nachádza sa tu viacero rekreačných zariadení a lyžiarska trať s vlekom v lokalite Ahoj. Vznikli tu i viaceré súkromné firmy, ale obyvatelia pracujú aj v Piešťanoch.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť