Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nová Sedlica

Základné údaje
Leží v Bukovských vrchoch v nadmorskej výške okolo 421 m. Je najvýchodnejšou dedinou v Slovenskej republike. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo polovice 16. storočia. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z roku 1630. Bola majetkovou súčasťou panstva Humenné. V roku 1600 bolo v sídlisku asi 8 poddanských domov. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia sídlisko spustlo. V roku 1828 bolo 82 domov a 603 obyvateľov, v roku 1900 bolo 590, v roku 1970 793 obyvateľov. Úplnou katastrofou pre obec bola 1. svetová vojna so začiatkom 28. 7. 1914. Takmer všetky obytné domy i hospodárske budovy boli zničené. Druhou katastrofou bola 2. svet. vojna. Obec bola 16. 10. 1944 Sovietskou armádou oslobodená. Obyvatelia všetky svoje sily zamerali na obnovu dediny, budovali nové domy. Ich činnosť narušili ukrajinsko - poľskí banderovci. Navyše obec postihol týfus, na následky ktorého zomrelo 87 osôb. Obec sa zveľadila, vystavili sa nové rodinné domy. Zaviedla sa elektrina, postavil sa kultúrny dom, opravili sa zničené mosty, miestny rozhlas. V r. 1961 zavedený vodovod. Kultúrne pamiatky: v strede obce sa nachádza tradičný roľnícky domček, má architektonické prvky rusínskych stavieb, je to národná kultúrna pamiatka. V r. 1994 bola obnovená a je ozdobou a predmetom záujmu mnohých turistov. Drevený pravoslávny kostol sv. Michala Archaniela, postavený v roku 1754, bol v roku 1971 prevezený do skanzenu vlastivedného múzea v Humennom. Vojenské kasárne dnes slúžia ako dom sociálnych služieb. Z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí došlo k značnej migrácii obyvateľov. V r. 1992 bola zrušená základná škola. Jediným zamestnávateľom je LPM, š. p., Ulič. Obec má bohatú a očarujúcu prírodu. Jednou z alternatív rozvoja obce je agroturistika.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť