Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Dvorany

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Bojnianka. Prvá písomná zmienka je z r. 1156 pod menom Duor. Od r. 1920 obec používa meno Veľké Dvorany. V 13. stor. patrila rodine Cabajskovcov (samostatná vetva z rodu Ludanickovcov), v r. 1390 sa dostala do vlastníctva Topoľčianskeho panstva, od r. 1687 patrila Erdődyovcom a Ludanickému panstvu. Obyv. sa zaoberali hlavne poľnohosp. a pestovaním cukrovej repy. V r. 1720 sú tu zaznamenané vinice, vinohradníctvu sa venovali až do konca 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť