Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Baškovce

Základné údaje
Ležia vo východnom okraji Ondavskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 197 m. Tamojšie sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. až 15. storočí na území humenského panstva. Prvý doklad o dedine je z roku 1543. Zemepánmi Baškoviec boli šľachtici Drugethovci. V Baškovciach zaiste už v 16. storočí jestvoval katolícky kostol, v ktorom v 17. storočí dočasne pôsobili ev. kazatelia. V roku 1600 malo sídlisko obývaných 7 poddanských domov a dom šoltýsa. Baškovce boli aj neskôr malou dedinou. V roku 1715 v nich žilo 7 poddanských domácností, v roku 1720 osem domácností, v r. 1828 už 30 domov a 229 obyvateľov. V dedine boli aj dva vodné mlyny. V r. 1831 sa obyv. zúčastnili na Roľníckom povstaní. Zaoberali sa poľnohosp. a furmankou. Za 1. ČSR prevládali tradičné zamestnania, pálili drevené uhlie a zhotovovali brezové metly. Na jeseň 1944 tu bojovala partizánska skupina Čapajev. V obci sa nachádza rím. kat. kostol zasvätený srdcu Panny Márie, kultúrny dom, ZŠ, MŠ, 2 predajne rozličného tovaru, pohostinstvo, kamenárstvo, stolárska dielňa, pošta, zdravotnícke stredisko. Zo športu sa najviac darí futbalu. V obci vyvíja činnosť DPZ, Poľovnícke združenie BAŽANT.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť