Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vrakúň

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine, popri ceste spájajúcej Dunajskú Stredu s Gabčíkovom. Vznikla v r. 1940 zlúčením pôvodne samostatných obcí Vrakúň a Nekyje. Nekyje pod názvom Nek sa spomína v listine z r. 1255 - 1256. Pôvodne bola majetkom Bratislavského hradu a neskôr patrila viacerým šľachtickým rodinám. Prvá písomná zmienka o Vrakúni nachádzajúca sa v hodnovernej listine pod názvom Warkun je z r. 1262. Podľa niektorých historických prác sa spomína už v r. 1015 (1056) vo Viedenskej kronike. Už v 13. stor. je v dedine doložený kostol s patrocíniom sv. Jakuba. V 16. stor. mal Vrakúň aj mestské výsady. Najvýznamnejšími zemepánmi sa stali príslušníci rodu Amadé. V r. 1869 mala dedina 577 obyvateľov. Najvýznamnejšou pamiatkou je rím. kat. kostol sv. Jakuba, pôvodne gotický, neskôr renesančne upravený. Kaplnka sv. Trojice, v časti Nekyje na Ostrove, pochádza z r. 1740. Tunajší kaštieľ bol postavený v r. 1904 na starších základoch. V obci je park so vzácnymi drevinami.
M. č.: nekyje na ostrove, vrakúň.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť