Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dunajský Klátov

Základné údaje
Leží pri Malom Dunaji. Prvá písomná správu o obci je z r. 1384. V r. 1393 sa už vyskytuje ako prídomok v mene. Medzi prvými vlastníkmi usadlostí v 15. stor. v dedine bola rodina Fekete. V druhej polovici tohože stor. tu nadobudli majetky príslušníci rodiny Kondé, a o niečo neskôr aj členovia rodiny Zomor. Už zo začiatku 15. stor. sa zachovali správy o tunajšom rybolove. Najznámejšími zemepánmi až do zrušenia poddanstva zostali príslušníci rodiny Kondé. V r. 1869 žilo v obci 140 obyvateľov. Medzi zaujímavosti dediny patrí technická pamiatka Klátovský mlyn. Na rozdiel od mnohých iných mlynov na Malom Dunaji je to murovaná stavba. V súčasnosti slúži ako stála expozícia vodného mlynárstva. Obcou preteká 25 km dlhé Klátovské rameno, ktoré patrí medzi prírodné skvosty Podunajska. Pozdĺž ramena vyhlásili národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno. Brehy sú husto porastané stromami a kermi. Hniezdi tu 68 druhov vodných a močiarnych vtákov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť