Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šiatorská Bukovinka

Základné údaje
Leží v strednej časti Cerovej vrchoviny v doline horného toku Beliny a Bukovinského potoka. Územie je budované neogénnymi sedimentami s polohami tufov a tufitov, z ktorých vystupujú lávové prúdy andezitov a bazaltov. Andezity tvoria kopce Šiator, Šiatoroš a Karanč. Je tu 2,6 km dlhý náučný chodník cez Karanč a Macskalyuk. Na území sa vyskytujú chránené rastliny napr. kukučka vencovitá, chránené živočíchy ako salamandra škvrnitá, užovka stromová. Na lokalite pri hraniciach s Maďarskom sa vyskytuje ulitník Hygromia transsylvanica, jediný na území Slovenska. Chotár je zalesnený bučinou, dubohrabinou a agátinou. Vyskytuje sa tu lesná, poľná a vodná zver. V k. ú. obce leží NPR Šomoška a hrad Šomoška, evidovaný ako NKP. Postavený bol v 13. - 14. stor. Nachádza sa tu prírodný útvar európskeho významu, zaujímavý geologický útvar, ktorý vytvára na umelom odkryve unikátnu prírodnú formu, tzv. Kamenný vodopád. Jedná sa o čadičový výlev s 5 - 6 bokou odlučnosťou o relatívnej výške 9 m a šírke 12 m. Obec vznikla v r. 1959 odčlenením od Radzoviec. Pamiatka, rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla apošt. z r. 1963 bol pôvodne kaplnkou z r. 1927. V chotári obce je kameňolom, hraničný prechod do Maďarska, 2 kultúrne domy, verejná knižnica, futbalové ihrisko. Patrí do mikroregiónu Obručná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť