Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stanča

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Vý­cho­do­slo­ven­skej nížiny v nadm. výške okolo 125 m. Archeologické doklady dosvedčujú jestvovanie sídliska od 10. do 13. stor. Najstaršie písomné doklady o dedine sú od konca 13. stor. Tamojší kostol je dokumentovaný od 14. stor. Okolo r. 1440 v Stanči hos­po­dárilo do 35 poddanských a slobodníckych domácností. Neskôr sa počet obyv. a domov výrazne menil. V r. 1600 malo sídlisko okolo 10 poddanských domov. V r. 1715 - 1720 tu postupne hospodárilo 7 až 10 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 72 domov a 570 obyv., v r. 1900 bolo 445, v r. 1961 505 obyv. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1789.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť