Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Spišská Stará Ves

Základné údaje
Mesto je centrom Zamaguria, leží v blízkosti slovensko-poľskej hranice nad ústím potoka Rieka do Dunajca. Od Kežmarku je vzdialené 37 km a sídlo susedného okresu Stará Ľubovňa je o 3 km bližšie.

Spišská Stará Ves vznikla na mieste alebo v blízkosti staršej osady, ktorá sa v listinách z prvej polovice 13. storočia uvádza ako Antiqua Villa, čiže Stará Ves. Šoltýs Fridrich z Huncoviec v roku 1308 dostal od magistra Kokoša poverenie na založenie dediny na brehu potoka Prinitz. V roku 1330 predal Fridrich dedičné richtárstvo panstvu kartuziánov z Červeného Kláštora a od roku 1337 sa celá obec stala ich majetkom. Mestské výsady dostala od kráľa Žigmunda Luxemburského v roku 1399 a v roku 1494 dostala právo konať týždenné trhy. Hoci bola poddanskou obcou, pomerne dobre prosperovala. Darilo sa tu plátenníkom a obchodníkom. Obyvatelia obce využívali výhodnú polohu na starobylej obchodnej ceste. Dôležitosť mesta potvrdzujú aj kráľovské návštevy - 11. novembra 1411 sa tu stretli kráľ Žigmund Luxemburský a poľský kráľ Kazimír Jagelovský a 21. februára 1474 Matej Korvín a Kazimír Jagelovský. 2x mesto vypálili husiti (1431, 1433). Keď kartuziánskych mníchov nahradili svetskí páni a zrušili mestu výsady, začalo mesto upadať. Stav sa zlepšil v roku 1655, keď na žiadosť zemepána Ladislava Rákócziho cisár Ferdinand III. opäť povolil usporadúvať týždenné trhy a výročný jarmok. 18. stor. bolo pre Spišskú Starú Ves storočím hrôzy. V roku 1710 vypukol mor, o dva roky neskôr Stará Ves skoro úplne vyhorela. Ďalšie 4 požiare boli v rokoch 1746 - 1760. Pri poslednom z nich zhoreli všetky domy, zrútila sa klenba kostola a roztavilo sa 5 zvonov. Známe sú nasledovné názvy mesta: 1773 lat. Antiqua Villa, maď. Ó Falu, nem. Altendorff; 1808 maď. Ófalu, nem. Altdorf, Altendorf, Stará Wes; 1863 Ofalu; 1873 - 1913 maď. Szepesófalu; 1920 Spišská Stará Ves. Po revolúcii v rokoch 1848 - 1849 bol vytvorený Magurský okres, ktorého sídlom sa stala Spišská Stará Ves. Spravoval 33 zamagurských obcí. Avšak po mierovej konferencii 28. júla 1920 pripadlo 13 zamagurských obcí Poľsku. Okres sa stal najmenším na Slovensku. Takýto stav trval do roku 1960, kedy okres zanikol.

Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou je rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza z 2. polovice 14. storočia, barokovo prestavaný v roku 1772. Hlavný oltár je neskorobarokový a pochádza z roku 1765. Z 18. storočia pochádza kaplnka Najsvätejšej Trojice, kaplnka sv. Fabiána a Šebastiána a kaplnka Premenenia Pána. V polovici 18. storočia bol postavený kaštieľ Na tridsiatku. Bola to pôvodne barokovo-klasicistická stavba, no v roku 1860 bola neoklasicisticky upravená.

Vroku 1992 bola k nej pričlenená Lysá nad Dunajcom (1863 Kalenberg, Golinberg; 1892-1902 Kahlenberg; 1907 - 1913 maď. Tarhegy; 1920 - 1948 Kalenberk; 1948 - 1992 Lysá nad Dunajcom).
Mesto má 2323 obyvateľov a ich počtom je tretím najmenším mestom na Slovensku. Chotár má rozlohu 1667 ha. Nachádza sa tu mestský úrad s 9-členným obecným zastupiteľstvom. V školskom systéme pracuje materská, základná, základná umelecká škola a gymnázium. Zdravotníctvo reprezentuje zdravotné stredisko, viacero ambulancií praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých, zubná ambulancia a lekáreň. Nachádza sa tu aj mestská knižnica, pracovisko Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Obvodné oddelenie policajného zboru, Oddelenie hraničnej kontroly, Hraničný priechod - Lysá nad Dunajcom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť