Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slaská

Základné údaje
Leží v doline Slaského potoka v severových. časti Žiarskej kotliny. V chotári je sírnatý prameň. Obec sa písomne spomína v r. 1454 (Szilezka), bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a prácou v lesoch. V 17. stor. sa tu varilo pivo. V 19. stor. je doložený parný mlyn. Klas. prícestná kaplnka pochádza z 19. stor., v nej je umiestnená barok. plastika Madony z pol. 18. stor. Na cintoríne sa zachoval rokok. ručne tepaný železný kríž.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť