Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vikartovce

Základné údaje
Ležia na západných hraniciach Spiša v pramennej oblasti Hornádu vo Vikartovskej priekope. Názvy: Villa Wykardi, Wykarthy, Wikartowcze. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1283. Patrila štiavnickému opátstvu. V 15. stor. sa vyľudnila. Opát poveril dedičného richtára J. Suchana, aby obec dosídlil valaským obyvateľstvom. Venovali sa chovu dobytka a ovčiarstvu. Začiatkom 20. stor. tu žili roľníci, drevorubači, povozníci, bolo tu rozšírené pestovanie ľanu a tkáčstvo. Potravné družstvo založili už v roku 1913. Po druhej svet. vojne sa mnohí obyvatelia presťahovali do obcí, z ktorých odišli Nemci. Obec si dodnes zachovala poľnohosp. ráz. Rím. kat. kostol sv. Martina, klasicistický z roku 1781, neskorobaroková budova fary je z druhej polovice 18. stor. Nachádza sa tu neskorobaroková kúria z rokov 1776-1787, prestavaná na školu, materská škola, obecná knižnica. Sú tu zvyšky ľudovej architektúry a ľudových tradícií. Vedie tu turistický chodník na Smrečiny, odkiaľ je možný výstup na Kráľovu hoľu a Prednú hoľu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť