Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľký Biel

Základné údaje
Leží v záp. časti Podunajskej nížiny na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, na nive Čiernej vody. Obec vznikla v chotári obce Biel, doloženej r. 1294 (Beel), ktorá patrila hradu Bratislava. Tunajší vinohrad patril r. 1323 bratislavskej kapitule, r. 1324 obec zemanom z Biela. Písomne sa uvádza r. 1335 (Magyarbel). Od 16. stor. tu mali podiel viaceré zem. rody, v pol. 18. stor. patrila časť arcibiskupovi Csákymu, neskôr Battyányimu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. M. č. Malý Biel, obec sa vyvinula v chotári obce Biel. Spomína sa r. 1323 (Minor Beel), patrila rod. Orrosovcov, v 16. stor., keď sa tu usadili chorvátski kolonisti, klariskám v Bratislave, od 18. stor. náb. základine. K Veľkému Bielu bola obec pripojená r. 1960. Barokový kaštieľ z r. 1722 - 25 (proj. arch. A. E. Martinelli) bol reštaurovaný v r. 1958 - 61, v jeho nárožnej kaplnke sa zachovali zvyšky fresiek od G. A. Galliartiho. Barok. kostol Nájdenia sv. Kríža z r. 1728 bol postavený na mieste st. chrámu spomínaného r. 1561.
M. č.: Malý Biel, Veľký Biel.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť