Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Svinica

Základné údaje
Leží na vých. okraji Košickej kotliny a na svahoch Slanských vrchov v doline Kamenického potoka. Severozáp. odlesnenú pahorkatinnú časť a juhových. hornatinnú časť chotára tvoria mladotreťohorné usadeniny, sopečné horniny, štvrtohorné svahové hliny a náplavy potokov. Má hnedé lesné, hnedozemné a nivné pôdy. V podzemí katastra sa nachádzajú geotermálne pramene. Osídlená už v neolite a eneolite - kultúra lineárnej keramiky a bukovohorská kultúra. Obec sa prvýkrát listinne spomína v r. 1276. Majetky tu mala drienovská vetva rodu Abovcov, panstvo hradu Füzér, od 14. stor. Perényiovci, po r. 1384 patrili majetky ne jej území kráľovi, potom päťkostolskému biskupovi. R. 1427 mala 70 port, r. 1453 sa spomína ako mestečko s právom mýta, r. 1601 patrila panstvu Trebišov. R. 1630 odviedla deviatok štvrť porty od gazdov a 1 portu od želiarov. V r. 1672 sa v jej blízkosti odohrala bitka v rámci stavovských vojen, r. 1710 bola vyľudnená. V 18. stor. a 19. stor. ju získali Szirmayovci, Barczayovci, gróf Apponyi, gróf Klobuszický a gróf Forgách. R. 1715 mala 4, r. 1720 12 domácností, r. 1772 25 gazdov a 23 želiarov, r. 1828 81 domov a 626 obyv. Od zač. 19. stor. bola v obci poštová stanica. V bojoch 2. svet. vojny bola poškodená. Obyv. pracovali v poľnohosp. a v lesoch. Narodil sa tu kanonik a filozof Andrej Jaslinský. Pamiatky: Kostol rom.-got. z pol. 12. stor. so stredovek. nástennými maľbami. Kláštor paulínov zo stredoveku. Kostol rím. kat. neogot. z r. 1923. Kostol ev. a. v. neorom. a neoklas. z r. 1929. Kaštieľ z 19. stor. Rím. kat. far. úrad. Filiálka gr. kat. far. úradu v Košickom Klečenove. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť