Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trstice

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine. Osídlenie obce podľa niektorých správ sa začalo v r. 1594 - 1596. Najstaršia listina, v ktorej sa uvádza názov obce vo forme Nagy Szegh, pochádza z r. 1608. Touto listinou majiteľ šintavského panstva Stanislav Thurzo pre ľudí, ktorí sa chceli osadiť v Trsticiach sľúbil výhodné podmienky. Po zaplatení 160 zlatých mohli voľne používať lesy, rybníky, ornú pôdu a k nim patriace príslušenstvá. Len čapovanie vlastného vína bolo časovo obmedzené. Tieto výsady v značnej miere prispeli k tomu, že Trstice sa dynamicky vyvíjali v prvej polovici 17. stor. V druhej polovici negatívne zasiahli do života obyvateľov turecké nájazdy a náboženské konflikty. Výraznejší rozvoj sa začal až po r. 1716, keď obyvatelia uzavreli zmluvu so svojím zemepánom Františkom Eszterházym, preto potom sa obec označovala ako zmluvná dedina. Obyvatelia sa zaoberali najmä chovom hovädzieho dobytka. Do polovice 19. stor. zemepánmi boli Eszterházyovci, ktorí priamo v Trsticiach mali aj svojho hospodárskeho správcu. V katastri obce sa nachádzal veľký erárny sklad soli, ktorá sa odtiaľto rozvážala do celého regiónu. V r. 1869 mala 1837 obyvateľov. K pamätihodnostiam obce patrí rím. kat. kostol sv. Štefana kráľa, ktorý bol postavený na mieste staršieho v r. 1903 - 1904. Medzi zaujímavosti patrí aj starý cintorín, kde sa nachádzajú cenné drevené náhrobné pomníky. V strede obce stojí Zdravotno-sociálne centrum Svätej Alžbety postavené v r. 2003. Obec patrí medzi najdynamickejšie sa vyvíjajúce lokality v okrese. Každoročne sa tu organizujú dobročinné akcie za účasti najvyšších predstaviteľov slovenského a stredoeurópskeho politického života.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť