Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Skerešovo

Základné údaje
Leží v doline Západného Turca v Slov. krase. Obec vznikla v 12. stor. na staršom osídlení. Písomne je doložená v r. 1243 ako Staruch. Z jej veľkého chotára sa neskôr vyčlenili obce Chvalová a Polina. Od druhej polovice 16. stor. prijali obyv. reformované náboženstvo. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohosp. a záhradníctvom, čo sa nezmenilo ani v 20. stor. V obci je klas. ref. kostol z roku 1822, klas. kúria z pol. 19. stor. s klasickou sýpkou a neoklas. kúria z konca 19. stor. Za prírodnú pamiatku bola r. 1995 vyhlásená Skerešovská jaskyňa. Nachádza sa asi 2 km SV od obce, pochádzajú z nej nálezy predmetov halštatskej kultúry. Verejnosti nie je prístupná. Patrí do mikroregiónu "Turiec v Gemeri".

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť